Synlighet

Vi vill synliggöra det och dem som vanligtvis inte syns i vårt samhälle. Det material som vi tycker är uttjänt, fult och otrendigt. De människor som inte passar in på den vanliga arbetsmarknaden, de som inte får komma till tals.

Vår mission är att visa värdet i det som vi vid första anblicken dömer ut. Vi vill visa att det går att förnya både hem och företag utan att tära så mycket på planeten. Vi vill inspirera till ett nytt synsätt på material. Att den fula ankungen kan bli en vacker prinsessa, om jag bara ger henne chansen. Att våra produkter dessutom är unika blir en bonus.

”Om du bedömer en fisk utifrån dess förmåga att klättra i träd så får du en fisk som tror att den är oduglig” (Albert Einstein)

Vi anser oss inte vara en röst för de människor som inte syns i samhället idag. Deras egna röster är mer trovärdiga. Däremot vill vi skapa en arena så att de får en plats att själva berätta sin historia och visa vad de kan. Genom att synliggöra deras kompetens och vad de kan tillföra hoppas vi förändra attityder och minska fördomar. Vi vill förändra synen på vad arbete är och vara ett alternativ till dagens arbetsmarknad.

Om gemenskap

Om personlighet

Meningsskapare

Värdefulla meningsskapare från Nyansens Dagliga Verksamhet.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone