Personlighet

Vi är övertygade om att vägen mot en hållbar värld handlar om att börja värdesätta det som är annorlunda, det som avviker, det personliga. Vi vill uppgradera det unika och göra det till norm, både materiellt och mänskligt.

Vi tror på att ta tillvara de resurser som redan finns omkring oss, både materiellt och mänskligt. Vi vill inspirera andra att se vad vi kan skapa med de gömda guldkornen. Material som vi utan att tänka slänger på tippen, människor som vi anser inte håller måttet. Därför jobbar vi som vi gör. Vi väljer att se möjligheterna och skönheten i det nötta och avvikande och gör det till en fördel istället.

”One mans trash can be another ones treasure” (okänd)

Att inte fler tar vara på möjligheten att vara personlig, är för oss en gåta. Organisationer som vågar kommunicera sina unika värden via hållbar inredning blir än mer tydliga med vilka de är. Tydlighet skapar förtroende, som stärker varumärket.

Om vi börjar ifrågasätta normen för vad som är snyggt, ok och tillåtet skapar vi plats för mer och fler. En förutsättning för en hållbar värld som är både enklare och roligare, om du frågar oss. Och mindre fördomsfull.

Vår syn på gemenskap

Vår syn på synlighet

 

Foto: Håkan Marklund, Initcia

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone