Gemenskap

Det är vår övertygelse att gemenskap är en av nycklarna till ett hållbart samhälle. Genom att mixa arbetsgrupper skapar vi respekt och förståelse för varandra. Och om vi får lära känna varandra lite mer – gemenskap.

Idag grupperas vi efter ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning med mera. Allt för att underlätta… På kort sikt. Vi tror grupperingarna cementerar fördomar och är en grund för främlingsfientlighet. Vi tror istället på att jobba aktivt med mixade arbetsgrupper, allt ifrån ungdomar  och funktionshindrade till missbrukare och pensionärer. Genom att mötas över gränserna skapar vi respekt och förståelse för varandra och fördomarna minskar.  Vi och dom – blir VI. Integration på riktigt. Vi vill vara en aktör på den arenan och inspirera andra till att skapa gemenskap genom mångfald på riktigt. I det stora, i det lilla. Dessutom visar forskningen att resultatet blir bättre om vi är olika. Win-win för alla. Igen.

Om personlighet

Om synlighet

 

Ting & Kaka syr för glatta livet...

Ting & Kaka syr för glatta livet…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone