Gränslöst meningsfullt arbete

Vi jobbar gränslöst meningsfullt. Hela vår affärsidé är både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Faktum är att hållbarhet är en del av vårt DNA.

Vi jobbar bortom normer och förutfattade meningar om vad som funkar, hur man ska vara och på vilket sätt det ska utföras. Istället ser vi möjligheterna hos de människor och material vi jobbar med. Det gäller förstås även dig som kund. Vi vill att du ska få en en unik inredning, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö och att människor får ett meningsfullt arbete. Vår förhoppning är att det också resulterar i ett stärkt varumärke och stolta medarbetare. Eller om du så vill, en verksamhet som upplevs gränslöst meningsfull.

Så jobbar vi gränslöst meningsfullt

  • Vi använder spillmaterial, allltså material som anses förbrukat.
  • Vi tillverkar varje möbel för hand.
  • Vi skapar mångfald på riktigt.
  • Vi utmanar normer och förutfattade meningar.
  • Vi väljer att se potentialen i allt och alla istället för begränsningarna.
  • Vi skapar förutsättningar för människor att skapa sin egen framtid.
  • Vi är stolta över vilka vi är och vad vi gör.

Om synlighet

Om personlighet

Om gemenskap

Vad vi inte gör

Vi ägnar inte tid åt att skriva en massa tjusiga strategier och rapporter om vårt hållbarhetsarbete. Möten försöker vi minimera. Vi gör istället och låter det tala för sig själv.

 

Foto: Håkan Marklund, Initcia.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone