Vårt engagemang

Vi har valt att stödja det sociala företaget Better Globe, för att de har samma syn på hållbarhet som vi. De vågar gå nya vägar för att skapa resultat och har genom det förändrat synen på välgörenhet. Liksom vi tror de också att alla parter behöver vinna på affären för att effekten ska bli stor.

Better Globe arbetar för att utrota fattigdomen genom att jobba med både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De såg  möjligheterna med den till synes obrukbara semiöknen i Afrika och de människor som bor där. Genom att ge lokalbefolkningen jobb som skogsplanterare, skapar de inte bara arbetstillfällen utan bidrar också till en bättre miljö, eftersom träden binder koldioxid. De kallar det välstånd med syfte.

Välgörenhet med ränta

Better Globe har också förstått att det behövs en win-win-win-situation för att vi ska kunna skapa en hållbar värld. Därför får du som kund ränta på dina träd.

Vi investerar i donationspaket

Vi köper Better Globes träd och donationspaket varje månad. Genom vårt köp bidrar vi till att det planteras träd i Afrikas torra semi-öken, att tillgången på rent vatten ökar, att fler barn får gå i skolan samt att vi stödjer entreprenörsskap genom mikrolån. Vår målsättning är att bli koldioxidneutrala genom att köpa träd. Att våra trädköp dessutom ger oss ränta, skapar förutsättningar att utveckla vår egen verksamhet. Win-win-win för en hållbar framtid!

Jag vill också bli koldioxidneutral med ränta

Kontakta oss för att få veta mer

Varje kund får ett träd

För varje produkt du köper planterar vi ett träd i Afrika i ditt/ert namn. Trädet hjälper människor ur fattigdom och bidrar till en bättre miljö, samtidigt som du får ränta. Uppskattat värde 1900 kronor inklusive ränta. Erbjudandet gäller ej kuddar.

 

Better Globe

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone