Vilka vi är

Meningsskaparna är ett omtänksamt företag som vill inspirera andra företag att ta tillvara våra mänskliga och materiella resurser.  Vår vision är en meningsfull värld som respekterar och värdesätter vår miljö och det unika hos varje människa.

Vi vill vara en förebild för omvärlden genom att synliggöra mänskliga och materiella egenskaper som idag inte värdesätts. Därför designar och producerar vi möbler och inredning av spillmaterial tillsammans med människor som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

VI VÅGAR TÄNKA NYTT

Vi är ett företag som gör saker på ett nytt och oprövat sätt för att skapa nya resultat. Vi älskar att utmana invanda mönster och värderingar. Vad händer om vi gör tvärtom? Vilka lösningar hittar vi då?

”Om du gör vad du alltid har gjort, får du samma resultat som du alltid har fått!”

Vi gillar MODIGA MÄNNISKOR

Tillsammans blir vi starkare, så vi samarbetar med människor som delar våra värderingar om en hållbar och meningsfull värld. Våra kunder och samarbetspartners är människor som är modiga och vågar och ser värdet i att gå sin egen väg.

Vi vänder oss till företag som gillar att ta täten, som vågar och vill sticka ut. Med vår inredning och vårt sätt att arbeta blir det så. Förmodligen har ni redan ett varumärke baserat på öppenhet, ärlighet och hållbara värderingar. Ni vill bara skapa ett gränslöst meningsfullt värde.

Kontakta oss för att diskutera ett samarbete

Våra meningsskapare

Att vara meningsskapare

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone